På gården er der lavet følgende tiltag til gavn for miljøet:

 1. Spildevandet renses i et pilerenseanlæg, hvor det omdannes til vanddamp og træmasse.

  For at undgå stoffer, der ikke kan omsættes i anlægget, stilles rengøringsmidler, shampoo m.m. vederlagsfrit til rådighed for gæsterne.

 2. Stuehuset er udstyret med et ventilationsanlæg, der genindvinder varmen.

 3. Opvarmningen sker ved solvarme, varmepumpe og træfyr. Således er den fuldstændig CO2-neutral.

 4. Affald sorteres så mest muligt genanvendes.
  - "Grønt" affald komposteres i kompostbeholder
  - Rent papir lægges i papircontainer til genanvendelse
  - Flasker afleveres til genbrug
  - Rent pap, glas, metal og dåser afleveres til genanvendelse
  - Øvrigt affald lægges i skraldespanden.

 5. Der anvendes ikke gift på gården. Alt renholdelse af have m.v. sker mekanisk eller med ukrudtsbrænder. Da nabolandmanden, der har al jorden omkring gården, driver økologisk landbrug, er hele området her giftfri, hvilket bevirker at vi har et stort og varieret dyre- og fugleliv her.

 6. Ved renoveringen af gården er der tænkt meget på energibesparende foranstaltninger.
  - Stuehuset er højisoleret.
  - Der anvendes så vidt muligt energisparepærer.
  - Ved indkøb af el-apparater lægges der vægt på lavt el-forbrug.

Jørgen Grøn - Sjøstrupvej 63, Sjøstrup - 9600 Aars, Danmark - Tlf. (+45) 98 62 18 14